عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
20
كوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز4 سال پیش
20
معمارى هورامانمعمارى روستاهاى هورامان4 سال پیش
40
دریاچه سد داریاندریاچه سد داریان5 سال پیش
30
کوە آتشگاکوە آتشگا5 سال پیش
40
آبشار ساتیارىآبشار روستاى ساتیارى5 سال پیش
40
آبشار دوداندودان نام روستایى زیبا در بخش باینگان از توابع شهرستان پاوه5 سال پیش
20
سراب روانسرسراب یاوری روانسر5 سال پیش
20
آبشار پاوه رودیکی از چشم نواز ترین و خوش نواترین تصاویر و مویسقی ها چشم انداز ریزش آب و صدای آبشار است5 سال پیش
20
پاوهچشم انداز پاوه در هنگام غروب5 سال پیش
30
غروب پاوهشب رویایی پاوه5 سال پیش
20
آتشگاکوه پوشیده از برف آتشگا5 سال پیش
50
شب پاوهشب زمستانی پاوه5 سال پیش
148 Rows,12 of 1334