دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com
10
شما را به دیدن فیلم مستند دریاچه کویر دعوت می کنیملطفا در خانه بمانید و ۱۶۰۰ کیلومتر/۴ روز سفر را در ۴۵:۴۵ دقیقه با ما ببینید9 ماه پیش
20
کویر دق سرخنزدیک شهر زواره، کویری به نام دق سرخ وجود دارد که با جنگلی از درختان تاغ از کویر مرکزی ایران جدا شده است.8 ماه پیش
40
عمارت سرهنگ آباد یا کوشککوشک یا کاخ سرهنگ‌آباد موسوم به چهلستون در جنوب روستای سرهنگ‌آباد در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق زواره قرار دارد.9 ماه پیش
10
سرو کهن ایراجسرو ایراج به ارتفاع بیش از ۵۰ متر و دارای عمری بیش از ۱۰۰۰ سال است9 ماه پیش
20
قلعۀ قدیمی ایراجاز دیگر مناطق دیدنی و تاریخی این منطقه می‌توان به قلعه‌ای قدیمی که روی ارتفاعات این روستا استوار است، اشاره کرد.9 ماه پیش
20
تاریخچه ایراجنام روستای تاریخی ایراج در متون قدیمی ارابه و در بعضی متون نیز نام زرتشتی ارا آمده است.9 ماه پیش
20
قلعۀ بیاضهقلعۀ بیاضه یکی از کهن‌ترین قلعه‌های منطقه و در ردیف حصارها و دژهای قابل توجه در ایران است.9 ماه پیش
40
قلعۀ انوشیروان عادلقلعه جندق یا قلعۀ انوشیروان عادل از بناهای تاریخی شهر جندق و تنها قلعۀ مسکونی در ایران کنونی‌ست.9 ماه پیش
40
تاریخچه دامغاننام دامغان در ابتدا به این دلیل که مغان (روحانیون زرتشتی) سبب عمران و آبادی آن شده بودند، دِه مغان بوده است.9 ماه پیش
20
معدن نمک کوهدشت کهنمعادن نمک گرمسار جزو بزرگ‌ترین معادن نمک در ایران هستند9 ماه پیش
30
پیر علمدار دامغانآرامگاه پیر علمدار واقع در محلۀ خوریا، نزدیک مسجد دامغان و در خیابان شهید مطهری، از آثار تاریخی ارزشمند قرن پنجم ایران است.9 ماه پیش
40
مسجد تاریخانه دامغانتاریخانۀ دامغان معبدی‌ست که در دورۀ اسلامی به عنوان مسجد از آن استفاده می‌شد9 ماه پیش
19 Rows,1 of 22

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 8157دریاچه کویرگرمسارشهرستان گرمسارتاریخچه گرمسارایالت قومسمعادن نمککویر مرکزی ایرانپارک ملی کویرکاروانسرا شاه عباسیقصر بهرامآثار ملیجاده سنگیسفالچشمه شاهقدیمی ترین یاد بودباستان شناسکاروانسرای ده نمکقلعه کرشاهینایب حسین کاشیقناتپناهگاهیاغیانقلعه سرداررشتهکوه سفیدآبقلعه کارشاهیمعدن نمک کوهدشت کهنکوه نمکیغار نمکیغاری دستکنفیلم مستند دریاچه کویردریاچه های باستانی ایرانبابک ارجمندیرضا دولتیتاریخچه دامغانسمنانهکاتم پلیسشهر صددروازهسفرنامه ابودلفیاقوت حمویدوره قاجاریهکتاب مطلع الشمستپه حصاراریخ اشمیتکویر حاج علیقلینمکزارکوه آهوندرود فصلیکرتپه هلالیتپه ماسه ایدهستاندامنکوهدریاچه نمکدریاچه های باستانیپلتفرم نمکیلایه های بلورمصرف خوراکیداروییسنگواره حلزون و ماهیمسجد تاریخانهتاریخانه دامغانمعماریتاری به فارسیکهن ترین مسجدشباهت به آتشگاهپیر علمدارآرامگاهحکاکیکتیبهمعماری زیباقدیمی ترین برجمحله خوریاشنگرفقلعۀ انوشیروان عادلقلعۀ مسکونیقلعه جندقدریای کویرقلعۀ بیاضهکهنترین قلعهدورۀ ساسانیروستای ایراجتاریخچه ایراجمزار گبرهازرتشتدوره ساسانیقلعۀ قدیمی ایراجرمضان خان باقریسرو کهن ایراجسروهای باستانیچهلستونعمارت سرهنگ آبادروستای سرهنگ آبادناصرالدین شاه قاجارکوشکحاشیۀ کویر مرکزی ایرانسرهنگ مصطفی قلی خان سهامالسلطنه عرب عامریکویر دق سرخشهر زوارهریگ جن