رد پاهایی کهن از مهاجرت مردمان فلات ایران طی هزاره ها به قاره امریکا

نقش اسب سواری درحال شكار که چون سرخپوستان کهن امریکا تیغه هایی شبیه پَر پرندگان بر پشتش دارد.

رد پاهایی کهن از مهاجرت مردمان فلات ایران طی هزاره ها به قاره امریکا
محمد ناصری فرديكشنبه 7 ارديبهشت 1399 | 5 سال پیشنقش اسب سواری درحال شكار، که چون سرخپوستان کهن امریکا، تیغه هایی شبیه پَر پرندگان بر پشتش دارد. از این دست نقش ها و نمادهای کهن و همگون متعدد در میان سنگ نگاره های ایران و ایالت های: کنتاکی، آریزونا، کالیفرنیا، نـوادا و یـوتا هم می بینیم؛ که نشان از مهاجرت مردمان ساکن فلات ایران، طی هزاره ها از تنگه برینگ یا اقیانوس های یخی به آن سرزمین دارد. محل : تیمره (کوه های خمین) کشف و عکس: محمد ناصری فردspilet.comکلید‌واژهسرخپوستان امریکافلات ایرانسنگ نگاره های ایرانRock art petroglyph36681 بازدید
سپیده بسیار عالیدوشنبه 8 ارديبهشت 1399 | 5 سال پیش