رد پاهایی کهن از مهاجرت مردمان فلات ایران طی هزاره ها به قاره امریکا

رد پاهایی کهن از مهاجرت مردمان فلات ایران طی هزاره ها به قاره امریکا
نقش اسب سواری درحال شكار، که چون سرخپوستان کهن امریکا، تیغه هایی شبیه پَر پرندگان بر پشتش دارد. از این دست نقش ها و نمادهای کهن و همگون متعدد در میان سنگ نگاره های ایران و ایالت های: کنتاکی، آریزونا، کالیفرنیا، نـوادا و یـوتا هم می بینیم؛ که نشان از مهاجرت مردمان ساکن فلات ایران، طی هزاره ها از تنگه برینگ یا اقیانوس های یخی به آن سرزمین دارد. محل : تیمره (کوه های خمین) کشف و عکس: محمد ناصری فردspilet.comمحمد | يكشنبه 7 ارديبهشت 1399498 بازدید
سپیده بسیار عالیدوشنبه 8 ارديبهشت 1399 | 2 سال پیش
شباهت نقش بر روی سنگ در مریخ و نقاط مختلف ایران و جهان!در تاریخ 31 اوت 2014 مریخ نورد کنجکاوی عکسی بر روی یک تخته سنگ در مریخ را به ناسا ارسال کرد که باعث شگفتی جهانیان شد.
نقش بزکوهی با نقطه در شاخ و پیام های اسرار آمیز؟!Ibex and point in the horn : The ibex code Deciphering Iran’s ancient rock art
پژوهشگران و سنگ نگاره های ایرانپژوهشگران برای به دست آوردن یک عکس دقیق و زیبا چه سختی که متحمل می شوند.
ردپای باورهای آیینی ایرانیان باستان در معبد اور بین النهرین، به گواه سنگ نگاره های کهن تیمرهنقش یک بانوی ایران باستان (Proto-Elamite) که به حالت نیایش و احترام دست ها بر سینه دارد (حدود هزاره پنجم پ.م). این نمونه نقوش متعدد در میان سنگ نگاره های رنگین نگاره ( Pictograph ) و کوبشی (Petroglyph ) با قدمت هایی بسیار کهن تر در نقاط مختلف ایران دیده می شود.
کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شدهکشف سنگ نگاره ای(حدود 2000 پ.م) که شباهت به یکی از گونه حشرات منقرض شده در ایران دارد. با همکاری گروهی از حشره شناسان ایران، مقاله ای در آن خصوص نوشته و به یکی از مجله های معتبر علمی زیست شناسی در آمریکا ارسال کردیم و...
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com