رد پاهایی کهن از مهاجرت مردمان فلات ایران طی هزاره ها به قاره امریکا

رد پاهایی کهن از مهاجرت مردمان فلات ایران طی هزاره ها به قاره امریکا
نقش اسب سواری درحال شكار، که چون سرخپوستان کهن امریکا، تیغه هایی شبیه پَر پرندگان بر پشتش دارد. از این دست نقش ها و نمادهای کهن و همگون متعدد در میان سنگ نگاره های ایران و ایالت های: کنتاکی، آریزونا، کالیفرنیا، نـوادا و یـوتا هم می بینیم؛ که نشان از مهاجرت مردمان ساکن فلات ایران، طی هزاره ها از تنگه برینگ یا اقیانوس های یخی به آن سرزمین دارد. محل : تیمره (کوه های خمین) کشف و عکس: محمد ناصری فردspilet.comمحمد | يكشنبه 7 ارديبهشت 1399541 بازدید
سپیده بسیار عالیدوشنبه 8 ارديبهشت 1399 | 3 سال پیش
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .