ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش سوم)

در دو بخش پیشین درباره قطع عکس و تاثیر آن در ترکیب‌بندی گفته شد سپس به تعریف نقطه در ترکیب‌بندی پرداخته شد. اکنون نوبت بررسی خط است.

  • ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش سوم)
  • ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش سوم)
  • ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش سوم)
  • ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش سوم)
  • ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش سوم)
مهدی مخلصیانچهارشنبه 3 ارديبهشت 1399 | 5 سال پیشخط خط رد نقطه‌هاست. اگر به نقطه نیرویی وارد شود، نقطه در جهت آن نیرو به حرکت در می‌آید و یک خط راست پدید می‌آورد. اگر بیش از یک نیرو به نقطه وارد شود و برآیند و راستای این نیروها تغییر کند خطی که پدید می‌آید راست نیست و شکل های گوناگونی را پدید خواهد آورد. شاید بهترین مثال برای این تعریف از خط رد نور به جا مانده در اثر حرکت چراغ خودروها (عکس شماره ۱۲) یا حرکت یک چراغ قوه (عکس شماره ۱۳) در تاریکی شب باشد. خط‌های راست به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند. خطهای افقی، عمودی و قطری. خطهای مایل و خط قطری بی‌نظمی و بی تعادلی را به عکس وارد می‌کنند و به خطهای افقی و عمودی نیاز دارند تا دوباره متعادل شوند. خط افقی ساده‌ترین شکل خط راست خط افقی است. یک خط افقی تنها در یک عکس افق را به یاد می‌آورد. مجموعه‌ای از خطهای افقی در یک تصویر حالت دوری به منظره می‌بخشد، زیرا چشم را در عمق فضایی که در عکس هست می‌کشد. خط افقی سرد، آرام و خشک است و با قطع مستطیلی افقی دارای خواصی مشابه و متناسب است. در عکس شماره ۱۴ بوته گیاه نقطه قوی است و خطهای تیره در کنار نوارهای روشن خطهایی افقی را تشکیل می‌دهند که در قطع مستطیل افقی فضایی کاملا سرد و ساکن را به بیننده منتقل می‌کنند. اگر چندین خط افقی بر روی قطع مستطیل عمودی قرار بگیرد، سردی خطهای افقی و گرمی قطع عمودی در تضاد قرار می‌گیرند. خطهای افقی سطح عکس را به نوارهای عرضی کوچکی تقسیم می‌کند و باعث میشود تصویر عریض تر به نظر برسد (عکس شماره ۱۵). خط عمودی بر خلاف خط افقی، خط عمودی بلندی را به جای گستردگی، نزدیکی را به جای دوری و گرمی را به جای سردی می‌رساند. خط عمودی مانع نفوذ نگاه در عمق فضای عکس می‌شود در عکس شماره ۱۶ ساقه‌های گلها خط عمودی هستند و گل سرخ‌رنگ به عنوان یک نقطه قوی عمل می‌کند و نگاه را به خود جذب می‌کند. قطع عمودی به همراه خطهای عمودی ساقه‌ها فضای گرم و پویا و نزدیک را نشان می‌دهد. منبع : کتاب «ترکیب بندی در عکاسی» نوشته هارالد مانته ترجمه پیروز سیار همه عکسها بجز شماره ۱۵ از نگارنده و عکاس عکس ۱۵ ناشناسدسته‌بندیآموزشکلید‌واژهترکیب بندی در عکاسی37014 بازدید
سپیده مطلب بسیار کاربردی🌹👌چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399 | 5 سال پیش
علی ممنون از مطالب مفیدتون 🌷سه‌شنبه 9 ارديبهشت 1399 | 5 سال پیش
آموزش ویرایش عکس - قسمت سومجشنواره نمای ایرانجشنواره نمای ایرانآموزش ویرایش عکس - قسمت سومدر این آموزش عکس دیگری را ویرایش رنگ و نور می‌کنیم.
ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش دوم)مهدی مخلصیانمهدی مخلصیانترکیب‌بندی در عکاسی (بخش دوم)در ادامه مبحث ترکیب‌بندی، به تعریف نقطه و کارکرد آن در عکس و نیز رابطه‌ی نقطه‌ها با یکدیگر می‌پردازیم
آموزش ویرایش عکس - قسمت دومجشنواره نمای ایرانجشنواره نمای ایرانآموزش ویرایش عکس - قسمت دومآموزش ادیت عکس با استفاده از نرم‌افزار GIMP
ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش نخست)مهدی مخلصیانمهدی مخلصیانترکیب‌بندی در عکاسی (بخش نخست)عکاسی نیز مانند هر هنر دیگری دارای اصول و قواعدی است که رعایت آنها باعث می‌شود یک اثر واجد ارزش هنری شود. در این مطلب تلاش می‌شود تا این اصول و قواعد به شکلی ساده به همه مخاطبان آموزش داده شود.
آموزش ویرایش عکس - قسمت اولجشنواره نمای ایرانجشنواره نمای ایرانآموزش ویرایش عکس - قسمت اولدر این سری ویدیوی آموزشی قصد داریم ویرایش نور و رنگ عکس را آموزش دهیم
نکته‌های عکاسی از فضا‌های معمارینمای ایران نمای ایران نکته‌های عکاسی از فضا‌های معمارینور مقابل برای عکس‌های معماری بهترین حالت است. این نوع نور در آغاز روز و بعد ازظهرها روشنایی و ماندگاری بیشتری برای عکاسی دارد. در این ساعت ها چون نور خورشید مایل می تابد، حجم ها و بافت سطوح بسیار بهتر دیده می شوند،‌ سایه‌های جالب توجهی در سراسر نمای ساختمان جزییات بیرونی را برجسته می‌کنند و به بنا ظاهر سه‌بعدی‌تری می‌بخشند.
نکته های عکاسی از منظره های طبیعینمای ایران نمای ایران نکته های عکاسی از منظره های طبیعییکی از راههای گرفتن یک عکس خوب، قرار گرفتن در یک فضا و زمان خوب است. و به احتمال بسیار زیاد شما این فرصت را دارید که گاهی صبح، زودتر از آفتاب برخیزید و صحنه طلوعش را از نزدیکترین و قشنگترین نقطه‌ای که پیاده به آن دسترسی دارید، ثبت کنید.