تاریخچه ایراج

  • تاریخچه ایراج
  • تاریخچه ایراج
تاریخچه ایراج(1) نام ایراج در متون قدیمی ارابه و در بعضی متون نیز نام زرتشتی ارا آمده است. قبرستان‌های گبری که تا چندی پیش در ایراج وجود داشت و به مزار گبرها معروف بود، این منطقه را محل زندگی زرتشتی‌ها در گذشته نشان می‌دهد. از نشانه‌های دیگری که درستی این باور را تأیید می‌کنند، گویش خاص این منطقه است که گاهی کلماتی در آن به گوش می‌خورد که قدمت آن به دورۀ ساسانی بازمی‌گردد. ایراج از دو بخش قدیمی، بخشی با معماری سنتی و بخش جدید شهرکی که در آن ساخت و ساز‌ها به شکل شهری انجام می‌شود، تشکیل شده است. یک‎سوم جمعیت این روستای ۳۰۰ نفره در بافت قدیمی منطقه زندگی می‌کنند. دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398243 بازدید
سرو کهن ایراجسرو ایراج به ارتفاع بیش از ۵۰ متر و دارای عمری بیش از ۱۰۰۰ سال است
روستای ایراجروستای 4000 ساله ایراج
قلعۀ قدیمی ایراجاز دیگر مناطق دیدنی و تاریخی این منطقه می‌توان به قلعه‌ای قدیمی که روی ارتفاعات این روستا استوار است، اشاره کرد.
قلعۀ ساسانی گرمهیکی از مناطق گردشگری گرمه، قلعه‌ای قدیمی ساخته‌شده از گل، خشت و سنگ است.
چشمۀ گرمهاز دل کوه و با خنکای بهار، آبی زلال از چشمه‌ای در این روستا سر برآورده است.
دریاچه کویر دریاچه کویر هموند از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com