شباهت نقش بر روی سنگ در مریخ و نقاط مختلف ایران و جهان!

  • شباهت نقش بر روی سنگ در مریخ و  نقاط مختلف ایران و جهان!
  • شباهت نقش بر روی سنگ در مریخ و  نقاط مختلف ایران و جهان!
محمد ناصری فرديكشنبه 26 فروردين 1397 | 5 سال پیشدر تاریخ 31 اوت 2014 مریخ نورد کنجکاوی عکسی بر روی یک تخته سنگ در مریخ را به ناسا ارسال کرد که باعث شگفتی جهانیان شد. شبیه آن نقش انسان، در میان سنگ نگاره های هزاره های قبل نقاط مختلف ایران و جهان هم دیده می شود! محل سنگ نگاره: تیمره ( کوه های اطراف خمین) کشف و عکس: محمد ناصری فرد تاریخ : زمستان 1387theeventchronicle.comدسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاکلید‌واژهسنگ نگارهناصری فرد1099 بازدید
بابک سپاسدوشنبه 27 فروردين 1397 | 5 سال پیش