استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد
نمای ایران چهارشنبه 9 مهر 1393 | 9 سال پیشکهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های کشور ایران است. مرکز آن شهر یاسوج است و با مساحتی حدود ۱۶هزار و ۲۴۹ کیلومتر مربع، سرزمینی نسبتاً مرتفع و کوهستانی است. جمعیت کهگیلویه و بویراحمد بر پایه سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ برابر با ۶۴۰،۰۰۰ نفر بوده که ۵۰درصد آن‌ها در شهرها سکونت دارند.iranview.irدسته‌بندیکهگیلویه و بویراحمدکلید‌واژهاستانکهگیلویهبویراحمد4186 بازدید