چمن متحرک چملی محمد تقی بیگ محمدیمحمد تقی بیگ محمدیچمن متحرک چملی چمن متحرک چملی : جزیره ای متحرک در داخل آب دریاچه چملی واقع در روستای بدرلو تکاب که از مناطق بسیار زیبا ولی در عین حال گمنام و ناشناخته می باشد. چملی ...
ساحل چمخالهمجید حیدریمجید حیدریساحل چمخالهساحل چمخاله عصر روز 24/3/87
چمخاله 1مجید حیدریمجید حیدریچمخاله 1رودخانه ای در چمخاله ( منطقه توریستی اطراف لنگرود)
چمخاله 2مجید حیدریمجید حیدریچمخاله 2پلی بر روی رودخانه چمخاله
دخمه روستای چمسعید موحدیسعید موحدیدخمه روستای چمدخمه در فرهنگ فارسی به معنای گورخانه گیرا می باشد دخمه در نزدیکی روستای چم قرار دارد چم روستای کوچکی در نزدیکی شهر تفت می باشد ساکنان آن از اقلیت...
17 نتیجه 12 از 2