اینجا ایران است.جنگل گلستان

اینجا ایران است.جنگل گلستان
جنگل گلستان یکی از 9 زیست بوم حفاظت شده جهانی در ایران است که هر ساله مبلغ زیادی جهت حفاظت از این منطقه هزینه میشود و دست رسی به آن متضمن صدور مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است. این منطقه در نقطه مرزی استان گلستان و خراسان شمالی واقع شده و با اتوبوس از گرگان 3 ساعت راه است. 00
زندی | چهارشنبه 21 شهريور 1386
رضا | چهارشنبه 21 شهريور 1386 | 00
زیبا بود.
محمد | چهارشنبه 21 شهريور 138600
واقعا قشنگه!
محمد ب | چهارشنبه 21 شهريور 1386 | 00
خیلی خوشکله قربون خدا برم واقعا قشنگ
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
زندی عضویت از يكشنبه 18 شهريور 1386