تماس با ما

راه های ارتباطی با نمای ایران

تماس با ما
نمای ایران دوشنبه 19 اسفند 1398 | 5 سال پیشراه‌های تماس با ما ایمیل: support@iranview.com ارسال پیام مستقیم رسانه‌های اجتماعی نمای ایران: linkedin.com facebook.com instagram.com twitter.com telegram.me Telegram Bot @iranviewbot youtube.comکلید‌واژهارتباط با نمای ایران16307 بازدید
  • استان تهران
  • نقشه راههای ایراننقشه راههای ایران، تهیه و تنظیم از انتشارات گیتاشناسی
  • غروب در مهرآبادفرود هواپیما در غروب تهران
  • پرواز هواپیما در فرودگاه مهرآباد
  • فرودگاه مهرآبادنام اصلی این منطقه یا نام اصلی روستای مهرآباد حسین آبادبود . تا اینکه جزو مهریه عصمت الدوله درآمد و نام مهرآباد را بر آن گذاشتند . اما بعدها به مناسبت خرج های بی رویه مهرآباد به گرو رفت و از تملک خانواده او خارج شد و دادخواهی او نزد رضاخان هم بی فایده بود و به خاطر بی مهری خویشاوندان ، چنان آزرده شد که دست از مهرآباد کشید . چندی بعد ، دریکی از روزهای سال 1296 شمسی و در اواخر جنگ جهانی اول ، مردم تهران برای اولین بار شاهد پرواز هواپیما در فراز آسمان بودند . این هواپیما به صورت قطعات مجزا ، از روسیه و از طر