کتاب سنگ نگاره های گلپایگان ؛ گذرگاه تاریخ

کتاب سنگ نگاره های گلپایگان ؛ گذرگاه تاریخ
حاصل ۸ سال مستند نگاری بر روی «سنگ نگاره های گلپایگان» به چاپ دوم رسید کتاب سنگ نگاره‌های ایران با عنوان "سنگ نگاره‌های گلپایگان، گذرگاه تاریخ" به معرفی یکی از بزرگ‌ترین و کامل‌ترین مجموعه سنگ نگاره‌ها و نقوش صخره‌ای ایران، در شهرستان گلپایگان می پردازد. محسن | سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1398787 بازدید
محسن  جمالیمحسن جمالیهموند از دوشنبه 24 اسفند 1388باستانشناس و متخصص نقوش صخره ای و سنگ نگاره ها و نویسنده کتاب : سنگ نگاره های ایران (جلد 1) ، " سنگ نگاره های گلپایگان؛ گذرگاه تاریخ"sangnegare.blogfa.cominstagram.com