کتاب سنگ نگاره های ایران - جلد 1

  • کتاب سنگ نگاره های ایران - جلد 1
  • کتاب سنگ نگاره های ایران - جلد 1
محسن جمالیيكشنبه 5 دی 1395 | 6 سال پیشاین کتاب به معرفی آثار شناسایی شده طی هفت سال پژوهش و مستندنگاری نویسنده بر روی سنگ­ نگاره ­های شهرستان گلپایگان (در قالب 30 منطقه) می­ پردازد و یافته­ های جدیدی را در حوزه باستانشناسی، مردم شناسی، تاریخ هنر، خط و صنعت همراه با تطبیق دیگر نمونه ­ها، مورد پژوهش قرار داده است. از جمله مهمترین دستاوردهای این کتاب معرفی نشانه­ های مربوط به ارابه در ایران باستان، آغاز کشاورزی و نقوش گاوآهن، پوشاک مردم این سرزمین، ابزارهای شکار و جنگ در هزاره های کهن، نشانه ­های زیست حیوانات منقرض شده و باورهای مردمی در مورد آنها، بررسی نمادهای کهن و کشف خطوط هندسی جدید که برخی از آنها با خطوط هندسی کتیبه­ های جیرفت و خطوط هندسی ایلامی قابل تطبیق است و همچنین برخی از این علائم و نمادها با خطوط باستانی خارج از مرزهای ایران نیز قابل تطبیق است. از آن گذشته کشف بیش از 10 مورد کتیبه به خط پهلوی ساسانی از نقاط قوت این پژوهش است. نخستین نشانه ­های استفاده بشر از علم نجوم و آداب و رسوم انسانهای پیش از تاریخ (در قالب فنجان نماها) و ... نیز از آن جمله است. مقدمه این کتاب نیز توسط استاد ارجمند، جناب آقای دکتر محسن جاوری استادیار باستانشناسی دانشگاه کاشان و سرپرست پایگاه تپه سیلک نوشته شده است.sangnegare.irدسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاکتابکلید‌واژهسنگنگارههنرصخرهگلپایگانگذرگاهتاریخکتابrockartpetroglyphs6711 بازدید
آرام ممنونيكشنبه 12 دی 1395 | 6 سال پیش