چغاله انبه

  • چغاله انبه
  • چغاله انبه
  • چغاله انبه
فصل ترشی انبه در هرمزگان و مناطق جنوبی ایرانعبدل | شنبه 25 ارديبهشت 13951462 بازدید
آرام ممنون پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395 | 6 سال پیش
معبد هندوهامعبد هندوها در خیابان اصلی و مرکز تجاری شهر بندرعباس نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند
یک برش بندر / از داخل دریانمای ساحلی بندرعباس از داخل دریا
ماهیگیریماهیگیری تفریحی
جشن صبح گاهی مرغان ماهی خوارمرغان ماهی خوار که بعضی از انها به اندازه لاشخور بزرگ هستند زمستان مهمان خلیج فارس و شهر بندرعباس هستند
واژه کلیدیچغالهانبه
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی