نمایی از دهانه آتشفشان کوه دماوند

نمایی از دهانه آتشفشان کوه دماوند
فرهاد | شنبه 19 دی 13941429 بازدید
عبدل چاله ای پر از برف . شیری خفته و خاموشپنجشنبه 24 دی 1394 | 6 سال پیش
نقشه صعود به قله دماوندنقشه جامع مسیرهای صعود به قله دماوند
دماوندای دیو سپید پای در بند ، ای گنبد گیتی ای دماوند
قله دماوندقله دماوند به ارتفاع 5671 متر واقع در استان مازندران و قرار گرافته در جناح شمالی دره رودخانه هراز بخش لاریجان یكی از مخروط‌های عظیم آتشفشانی بر روی کروه زمین است
نمای ایراننمای ایران؛ پورتال جامع گردشگری ایران
نمایى از قله دماوندعكس پالاروما از قله دماوند
فرهاد شيرانفرهاد شيرانهموند از دوشنبه 23 آذر 1394