چهره پاییزی جنگل زیبای زنگلاب

چهره پاییزی جنگل زیبای زنگلاب
00
حمید | دوشنبه 28 مهر 1393
طبیعت روستای زنگولابروستای زنگولاب در ارتفاعات اطراف شهرستان مینودشت در استان گلستان قرار دارد. با توجه به ارتفاع زیاد این منطقه و قرار گرفتن در منطقه ای سبز و جنگلی دارای زمستانی سرد و تابستانی مطبوع است. اکثر مردم منطقه به دامداری اشتغال دارند.
چرای گوسفندان در جنگل گلستاناکثر مردم ساکن ارتفاعات گلستان به دامداری و کشاورزی اشتغال دارند.
جنگل های گلستاننمایی از جنگل های استان گلستان در اطراف شهر مینودشت
روستای زنگولابطبیعت روستای زنگولاب
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزنگلاب
حمید ساسانیحمید ساسانیعضویت از دوشنبه 28 مهر 1393