آرزو

آرزو
میتوان با این خدا پرواز کرد سفره دل را برایش باز کرد می‌توان تصنیفی از پرواز خواند با الفبای سكوت آواز خواند قیصر امین پور 00
نجمه | سه‌شنبه 5 بهمن 1389
ناصرسالکی | سه‌شنبه 5 بهمن 1389 | 00
خوب
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآرزو
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی