دینا تصدیقیدینا تصدیقیهموند از پنجشنبه 12 فروردين 1400تاریخ تولد : 12/11/1382 محل تولد : تهران درباره من : نویسنده ، کارگردان ، بازیگر و تدوین گر . هفده ساله از تهران ، کلاس یازدهم مدرسه تقوا . شروع به اجرای تئاتر ، نمایشنامه و فیلمنامه نویسی از سن دوازده سالگی . اجرا در مسابقات تئاتر و فیلم کوتاه در سطح منطقه ای و استانی .