مجتبی آزادمردمجتبی آزادمردهموند از دوشنبه 19 آبان 1393متاهل ، واردات و پخش کفش های اسپرت رانینگ محل سکونت،50درصد جزیره قشم 50درصد گرگان رشته ورزشی: سخره نوردی، کوهنوردی، کروس فیت CrossFit عاشق طبیعت و کوه...