مژگان  محبی مژگان محبی هموند از شنبه 27 بهمن 1397من مژگان هستم. سال 2019 همراه با جمعی از دوستانم به کارگردانی بابک ارجمندی مشغول به تولید مستند دریاچه کویر شدیم که تو این راه من افتخار داشتم دستیار ایشون باشم. از همکاری با این تیم کلی خاطره ی خوب و ثبت شده جمع آوری شد که توی این مستند میتونید ببینید و لذت ببرید😍
دنبال کنندگانبابک ارجمندیمهری محبی الوارسی