ساعت مچی به عنوان یک قطب نما

ساعت مچی به عنوان یک قطب نما
برای استفاده از ساعت مچی خود به عنوان قطب نما : برای این کار ابتدا همانطور که در شکل می بینید ساعت خود را روی کف دست خود قرار دهید بطوریکه ساعت ۱۲ به سمت چپ باشد.حالا دست خود را چرخانده تا عقریه ساعت شمار رو به سمت خورشید قرار گیرد. اکنون مکانی بین عدد ساعت ۱۲ و عقربه ساعت شمار قطب جنوب را نشان می دهد. اگر شما در نیمکره جنوبی هستید مکان بین عقربه ساعت شمار و عدد ساعت ۱۲ قطب شمال را نشان می دهد.10
بابک | پنجشنبه 5 مهر 1386
Arash | پنجشنبه 5 مهر 1386 | 00
مطلب کاربردی جالبی بود
مهدی کهترپور | پنجشنبه 5 مهر 138600
جالب بود مختصر و مفید
سیداحمد موسوی | پنجشنبه 5 مهر 1386 | 00
خیلی خوب بود ممنون
محمد شیرین | پنجشنبه 5 مهر 1386 | 00
کار بسیار جالب و قابل توجهی از لطف شما بسیار ممنونم
mani | پنجشنبه 30 بهمن 139300
خوب و کاربردی 
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید