ساحل خزر ؟!

ساحل خزر ؟!
واقعا چرا .... چرا ساحل بزرگترین دریاچه دنیا باید اینگونه باشد...10
بابک | چهارشنبه 6 تير 1386
عبدل | دوشنبه 10 فروردين 139400
این از ناسپاسی ماست از نعمتهای خداوند . اب خزر را با اب خلیج فارس و دریای عمان مقایسه کن چقدر اب الوده است از دست فاضلابهای ورودی به دریاچه
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید