کشف و معرفی یکی از کهن ترین کتیبه های خط در ایران

طی بررسی ها و مستند نگاری که از سنگ نگاره های تیمره، در سال 1385برفراز کوهی در چم اسبه غرقاب، از توابع گلپایگان داشتیم؛ به تخته سنگی ستروگ با علایم خطوط سطریLinear (2300 پ.م.) بر خورد کردیم؛ که برای ما بسیار جالب و شگفت انگیز بود.

  • کشف و معرفی یکی از کهن ترین کتیبه های خط در ایران
  • کشف و معرفی یکی از کهن ترین کتیبه های خط در ایران
  • کشف و معرفی یکی از کهن ترین کتیبه های خط در ایران
  • کشف و معرفی یکی از کهن ترین کتیبه های خط در ایران
محمد ناصری فردسه‌شنبه 22 اسفند 1402 | 5 ماه پیش طی بررسی ها و مستند نگاری که از سنگ نگاره های تیمره، در سال 1385برفراز کوهی در چم اسبه غرقاب، از توابع گلپایگان داشتیم؛ به تخته سنگی ستروگ با علایم خطوط سطریLinear (2300 پ.م.) بر خورد کردیم؛ که برای ما بسیار جالب و شگفت انگیز بود. در سال 1387با همکاری پژوهشکده خط و زبان سازمان میراث فرهنگی موفق به قالب گیری و تهیه مولاژ( شبیه سازی فیزیکی) از آن شدیم؛ که مولاژ آن هم اکنون در باغ کتیبه های کاخ نیاوران در معرض دید همگان است. گفتنی است؛ که آن کتیبه بقدری از ارزش و اهمیت تاریخی و هنری نزد کارشناسان برخوردار بود؛ که تصویر مولاژ آن بر روی کارت دعوت افتتاحیه باغ کتیبه های کاخ نیاوران آورده شد؛ تا بدین شیوه این کهن کتیبه ی زیبا به علاقه مندان میراث کهن این سرزمین معرفی شود. بعضی از علایم آن کتیبه کهن بر روی لوح های گلی شوش(کتاب یافته های تازه از ایران باستان، والتر هینتس، مترجم دکتر پرویز رجبی) و دست بافت های مردمان بومی آسیای میانه ها و قفقاز هم در قالب تمغاها دیده می شود. یک موزه خط کهن و آثاری تکرار ناشدنی بر فراز کوهی در تیمره، که هر روز تهدید و خطر انهدام و نابودی آن به دست معدنکاران و افراد نا آگاه می رود. با احترام- محمد ناصری فرد اسفند 1402 کلید‌واژهکشفمعرفییکیکهنترینکتیبههایایران1161 بازدید