سر نوشت دره ی کوچری Koucheri و سنگ نگاره های کهن در اطراف گلپایگان

کوچری نام دره ای زیبا با نقاشی های کهن است؛ که در وسط آن رودخانه ای با آب زلال همیشه جاری است و یکی از مبانی شکل گیری گلپایگان از دیر باز بوده است.

  • سر نوشت دره ی کوچری Koucheri و سنگ نگاره های کهن در اطراف گلپایگان
  • سر نوشت دره ی کوچری Koucheri و سنگ نگاره های کهن در اطراف گلپایگان
  • سر نوشت دره ی کوچری Koucheri و سنگ نگاره های کهن در اطراف گلپایگان
  • سر نوشت دره ی کوچری Koucheri و سنگ نگاره های کهن در اطراف گلپایگان
  • سر نوشت دره ی کوچری Koucheri و سنگ نگاره های کهن در اطراف گلپایگان
  • سر نوشت دره ی کوچری Koucheri و سنگ نگاره های کهن در اطراف گلپایگان
محمد ناصری فرديكشنبه 22 بهمن 1402 | 3 ماه پیش سر نوشت دره ی کوچری Koucheri و سنگ نگاره های کهن در اطراف گلپایگان کوچری نام دره ای زیبا با نقاشی های کهن است؛ که در وسط آن رودخانه ای با آب زلال همیشه جاری است و یکی از مبانی شکل گیری گلپایگان از دیر باز بوده است. از تفرجگاه های مهم و زیبای دو استان اصفهان و مرکزی است. یکی از کهن زیستگاه های ایران است؛ که هر سنگ صاف دیواره ی دره، یک سند گویا و سخنگو از گذشته های دور است. حدود ۱۰ کیلومتر از دیواره های دره پر از نقاشی های کهن و نخستین علایم از خطوط سطری (Linear) بعد از خط تصویری، خط پهلوی، خط کوفی، خط عربی و خط فارسی است. در واقع اینجا یک نگارخانه ی کهن است؛ که انسان ها طی دوره های مختلف بر دیواره های سنگی آن هنر آفرینی کرده اند. یک مرکز مطالعات انسان شناسی است برای دانشجویان و علاقه مندان داخلی و خارجی و نگارنده حدود ۴۳۰ عکس از سنگ نگاره های آن دره طی دوره ها و فصل های مختلف تهیه و مستند نگاری کرده است و بهترین آنها را در کتاب های چاپ شده؛ انتشار داده ایم. اینجا یکی از پایگاه های مهم مطالعات هنرهای صخره ای برای ما بوده است. بررسی و مطالعه سنگ نگاره ها در آنجا از لحظه های خوب عمرمان محسوب می شد. زمستان و تابستان در آن دره مطالعه و بررسی ها داشتیم و از یافته های خود لذت ها می بردیم. آنچه گفته شد؛ در تاریخ ۱۴-۲-۱۳۹۵ با آبگیری سدی که آنجا ساخته شد؛ همه آثار تاریخی و هنری کهن به عمق آب فرود رفتند و اکنون دیگر از آنها اثری نیست. حدود ۲0۰۰ نقش با دیرینگی های متفاوت حذف و محو شدند. با احترام- محمد ناصری فرد کلید‌واژهنوشتدرهکوچریKoucheriسنگنگارههایکهناطرافگلپایگان2 بازدید