یک تخته سنگ با فنجان نماها و اسرار فراوان

یکی از دوستان گرامی در داخل ایران، تصویری را در راستای آیکونگرافی آثار برای نگارنده ارسال کرده اند؛ که به محض دیدن آن بسیار شگفت زده شدم! تخته سنگی با شیبی تند که بر آن حدود 55 فنجان نما، با اندازه های ظاهری همسان ایجاد شده بود؛ که با خط کشش هایی ظریف به هم ربط داده شده بودند.

  • یک تخته سنگ با  فنجان نماها و اسرار فراوان
  • یک تخته سنگ با  فنجان نماها و اسرار فراوان
محمد ناصری فردسه‌شنبه 16 آبان 1402 | 6 ماه پیشیکی از دوستان گرامی در داخل ایران، تصویری را در راستای آیکونگرافی آثار برای نگارنده ارسال کرده اند؛ که به محض دیدن آن بسیار شگفت زده شدم! تخته سنگی با شیبی تند که بر آن حدود 55 فنجان نما، با اندازه های ظاهری همسان ایجاد شده بود؛ که با خط کشش هایی ظریف به هم ربط داده شده بودند. بعضی از انها هفت (کد و عدد مقدس) فنجان نما را با خط کشش های ربط دهنده نمایش می داد؛ که از بالا به پایین بهم وصل شده بودند. در میان آن تعداد فنجان نماها، سه مورد زنجیره هفتایی به چشم می خورد؛ که ما آنها را با شماره گذاری نمایش داده ایم. شاید جمع کردن گذر آب باران از هفت گذر برای اجرای مراسم آیینی خاص بوده است. از همه جالب تر وجود پنجه های دست و پا بود؛ که تردید ما را از نیایشگاه بودن محل، به یقین تبدیل کرد( قبلا چرایی های پنجه های دست و پا را توضیح داده ام). بقدری وجود فنجان نماهای مرتبط بهم و آثار پنجه های دست و پاها برای نگارنده عجیب به نظر می رسید؛ که در یک نگاه همچون نقشه ای پر رمز و راز از انسان های فرا زمینی می نمود؛ که نیاز به مطالعات و بررسی های بیشتر و دقیق تری است. در پایان ، از جناب آبتین هم سپاس ویژه دارم ؛ بخاطر ارسال کشف زیبایش برای نگارنده.کلید‌واژهفنجان نما29 بازدید