سنگ نگاره بز کوهی با دُم ماهی و صورت فلکی جدی(Capricornus)

اگر در یكی از شب های آبان (اُكتبر)، حدود ساعت 21 شب، در شرایطی كه آسمان صاف و بی ابر است؛ با دقت به جنوب نیم كره شمالی كره زمین نگاه كنیم؛ براحتی خانواده ستاره های جدی- دلو را خواهیم دید. دراین مجموعه ستاره ها، تصویری شبیه به یك بزكوهی در صورت فلکی بزغاله یا جدی (Capricornus) دیده می شود (تصویر3).

  • سنگ نگاره بز کوهی با دُم  ماهی و صورت فلکی جدی(Capricornus)
  • سنگ نگاره بز کوهی با دُم  ماهی و صورت فلکی جدی(Capricornus)
محمد ناصری فردپنجشنبه 17 فروردين 1402 | 2 سال پیشاگر در یكی از شب های آبان (اُكتبر)، حدود ساعت 21 شب، در شرایطی كه آسمان صاف و بی ابر است؛ با دقت به جنوب نیم كره شمالی كره زمین نگاه كنیم؛ براحتی خانواده ستاره های جدی- دلو را خواهیم دید. دراین مجموعه ستاره ها، تصویری شبیه به یك بزكوهی در صورت فلکی بزغاله یا جدی (Capricornus) دیده می شود (تصویر3). در باور ایران باستان، هنگامی كه در شب های آبان؛ صورت فلکی جدی به شكل بز( تصویر4) دیده شود؛ نشان از بارندگی زیاد در آن سال و فراوانی نعمت دارد ( صور الكواكب، خواجه نصرالدین طوسی).به همین دلیل بز در این دوران نشان فراوانی آب بوده است. شبیه طرح صورت فلکی مذکور را بر روی سنگ نگاره ای متعلق به ایلام میانه (1100 تا 1500 پیش از میلاد- موزه لوور) هم می بینیم؛ که همگون شمای صورت فلکی مورد اشاره است؛ که نمادی از در خواست فراوانی آب و باران دارد( تصویر1). نقش سنگ نگاره بزکوهی با دُم ماهی بر گرفته از صورت فلکی جدی است، که نشان از عمق هوشمندی، فهم و درک تجربی آنها، از ستارگان دارد. چیزی که ما حتی از فهم و درک پیام نقش سنگ نگاره بدور هستیم؟! شگفت آنکه، در نگاه و باور گذشتگان، یک سیر و نگاه سیستمی خود نمایی می کند و از تایید گرهای خاصی هم کمک گرفته اند؛ که بیشتر ملهم از طبیعت بوده است؛ بر عکس آن چیزی که ما امروز ادعا داریم اما در عمل جایی ندارد؟! چقدر شگفت انگیز است؛ تکه سنگی با نقش هایی متعلق به حدود 3500 پیش، که برای تفسیر و آیکونگرافی نقش های روی آن، باید به صورت های فلکی و آنهم در زمان و موقعیت های جغرافیایی خاص رجوع کرد. با احترام- ناصری فرد زمستان 1400 کلید‌واژهسنگ نگارهدُم ماهیصورت فلکی جدیCapricornus14727 بازدید