بانوی شکارچی عصر پارینه سنگی

نقش دو انسان، که در حال نبرد با گرازی غول پیکر هستند؛ درخت های سرو و کاج هم از نگاه هنرمند دور نمانده است(نشان از اقلیم جغرافیایی و نوع آب و هوای آن زمان ).

  • بانوی شکارچی عصر پارینه سنگی
  • بانوی شکارچی عصر پارینه سنگی
محمد ناصری فردجمعه 21 مرداد 1401 | 2 سال پیشبانوی شکارچی عصر پارینه سنگی نقش دو انسان، که در حال نبرد با گرازی غول پیکر هستند؛ درخت های سرو و کاج هم از نگاه هنرمند دور نمانده است(نشان از اقلیم جغرافیایی و نوع آب و هوای آن زمان ). شکارچی بزرگ به نظر نگارنده یک بانو است؛ در حالی که پوستی به کمر و سنگی نتراشیده در دست دارد(دوره پارینه سنگی بیش از 10000 سال پیش)؛ با گراز غول پیکری در حال جنگ است. این نقاشی یکی از نمونه های محبوب ما است که به زیبایی جزییات محیط اقلیمی، پوشش گیاهی، پوشش انسانی، رشادت و ابزار شکار را معرفی کرده است که متاسفانه آن سرزمین امروز بوته زار است و درختی به چشم نمی خورد. سنگ نگاره ها، کهن ترین آثار هنری بجا مانده از بشرند که هنرمندان توانمند، دیده ها و علم روزشان را در قالب تصاویر و نمادها فایل زپ کرده اند (پیچیده و خلاصه ). کشف سنگ نگاره : دوست گرامی جناب اسدالله حبیبی----- عکاس : محمد ناصری فردکلید‌واژهبانوی شکارچیعصر پارینه سنگی14828 بازدید