تن پوش دوره ی ساسانی و سنگ نگاره های کهن ایران

تصویر تن پوشی زیبا و مُزین به رنگ های گوناگون و بافته شده از الیاف ابریشم متعلق به دوره ساسانی که طرح های بزکوهی (نماد زایندگی و محافظت) هم بر آن دیده می شود؛ که نشان از یک باور اسطوره ای دارد. محل نگهداری : موزه نیویورک

  • تن پوش دوره ی ساسانی و سنگ نگاره های کهن ایران
  • تن پوش دوره ی ساسانی و سنگ نگاره های کهن ایران
محمد ناصری فردجمعه 30 ارديبهشت 1401 | 3 سال پیشتصویر تن پوشی زیبا و مُزین به رنگ های گوناگون و بافته شده از الیاف ابریشم متعلق به دوره ساسانی که طرح های بزکوهی (نماد زایندگی و محافظت) هم بر آن دیده می شود؛ که نشان از یک باور اسطوره ای دارد. محل نگهداری : موزه نیویورک جالب آنکه نقش های بزکوهی( اندیشه نگار) سنگ نگاره های کهن هم با همان پیام ها و باورهای اسطوره ای، در غارها و کوه های نقاط مختلف ایران هم دیده می شود؛ که در دوره های جدیدتر دستمایه دیگرهنرمندان شده است. این سیر هنر در هم تنیده، با پیام های یکسان طی هزاره ها، فقط در فلات ایران دیده می شود(نماد ایران باستان). سپاس فراوان از مهندس شهیدی برای ارسال تصویر لباس Sogdian or Sassanian 7thc silk riding coat with confronted Ibex Photo by julianna.lees This stunning coat from the 7th century was in an exhibition in New York in 2007: www.hali.com/NewsAll.aspx?Action=-617781463&ID=2fee84کلید‌واژهتن پوشساسانیسنگ نگاره25373 بازدید