سنگ نگاره های کهن اطراف شهرستان سهرورد زنجان

سنگ نگاره های ایران، پنجره هایی رو به گذشته های دور هستند که از منظرگاه آنها می توان ابعاد گوناگون زیست انسان های کهن را رصد کرد.

  • سنگ نگاره های کهن اطراف شهرستان سهرورد زنجان
  • سنگ نگاره های کهن اطراف شهرستان سهرورد زنجان
محمد ناصری فردشنبه 17 ارديبهشت 1401 | 3 سال پیش دوست گرامی جناب یدالله الماسی فر، عکس هایی زیبا و متعدد از سنگ نگاره های مکشوفه در کوه ها و دره های اطراف شهرستان سهرورد، از توابع استان زنجان برای نگارنده ارسال داشته اند؛ که جای بسی سپاسگزاری است. نقش ها و نمادهای کهنی از علایم خطوط سطری که شبیه آنها را در دیگر نقاط ایران و حتی در قالب طرح روی سفالینه های پیش از تاریخ هم متعدد دیده می شوند. ما تعدادی از آنها را با دیگر نقاط ایران تطبیق دادیم؛ گویی یک هنرمند با شباهت ها و مضامین یکنواخت در نقاطی بعید از هم خلق کرده است؟! سنگ نگاره های ایران، پنجره هایی رو به گذشته های دور هستند که از منظرگاه آنها می توان ابعاد گوناگون زیست انسان های کهن را رصد کرد. گفتنی است که از دیرباز تا دوره ی اسلامی، در کوه ها و دره های سهرورد سرزمین فیلسوف بزرگ ایرانی (سهروردی) نگارگری وجود دارد. در پایان بار دیگر از تلاش های جناب یدالله الماسی فر قدر دانی می کنیم. کلید‌واژهسنگ نگارهسهروردزنجان14998 بازدید