تولید محتوای دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ

فنجان نماهای پیش از تاریخ ایران Prehistoric Cup marks of Iran

یک تخته سنگ بر دامنه ی کوهی که طی هزاره ها ( از حدود هزاره نهم پ.م) بر آن گودی هایی ایجاد شده که به آنها فنجان نما ( Cup mark) می گویند.

فنجان نماهای پیش از تاریخ ایران Prehistoric Cup marks of Iran
محمد ناصری فردپنجشنبه 20 آبان 1400 | 3 سال پیشفنجان نماهای پیش از تاریخ ایران Prehistoric Cup marks of Iran/Teimareh 9000 B . C یک تخته سنگ بر دامنه ی کوهی که طی هزاره ها ( از حدود هزاره نهم پ.م) بر آن گودی هایی ایجاد شده که به آنها فنجان نما ( Cup mark) می گویند. کشف و مطالعه میدانی فنجان نماها در گستره ی ملی و تطبیق جهانی آنها با معرفی کارکردهای گوناگون آنها طی هزاره ها، برای نخستین بار در ایران صورت می گیرد. این گودی های ساده ایجاد شده بر روی سطح های صاف سنگی داخل غارها، کوه ها ، دره ها و حتی دیواره های سنگی عمودی زیستگاه های کهن، نقش بسزایی در ماندگاری و ادامه زیست انسان های نخستین داشته اند. کارکردها و کاربست های متنوع آنها طی زیست انسان بر روی کره زمین بسیار جالب و متنوع بوده است. نخستین کار بست آنها در قالب نخستین ظرف های جمع آوری و نگهداشت آبی بوده (پیش از اختراع سفال) که اغلب از سقف غارها می چکیده است ( غارهای کرفتو در کردستان و رباط علیا در تیمره). کارکرد جالب دیگری که اخیرا به آن دست یافته ایم؛ کوبیدن گوشت خام شکار، دانه گیاهان، میوه ها و... برای خوردن کودکان بوده است. كاركردهاي فنجان نماها در ايران : - جمع آوري آب در درون غارها( غار رباط عليا در شمال غرب خمين و كرفتو در سقز كردستان) - جهت نمايي - رخداد نگاري - گاهشماري - صورت هاي فلكي - عصاره گيري گیاه هوم برای اجرای مراسم هیومه - نگهداشت عصاره گياه هوم جهت مراسم آييني - خرد و آسياب كردن دانه غلات، حبوبات و ساقه خشك گياهان - بعنوان آتش دان ها در فراز كوه ها جهت مراسم آييني، راهنمايي های شبانه و كد نمايي ها تعداد فنجان نماهاي مكشوفه در ايران به بيش از هزار مورد مي رسد كه عمر بعضي از آنها بيش از 40000 سال است. اخیرا افرادی با معرفی های غیر علمی و گمراه کننده، آنها را جوغن و کدهای گنج یابی تبلیغ می کنند، اقدامی که سبب تخریب این کهن آثار بجا مانده از ساکنان فلات ایران به دست افرادی ناآگاه و گمراه شده؛ که جداً جای بسی تاسف دارد. مطالعات میدانی حدود بیست ساله ی ما بر روی سنگ نگاره ها در حیطه های ملی و جهانی گواهی بر نبودن کد و نقشه گنج در فنجان نماهای ایران است. کلید‌واژهفنجاننماهایپیشتاریخایرانPrehistoricCupmarksIran28126 بازدید