اطلاعیه

اطلاعیه: تمدید مدت زمان جشنواره فیلم کوتاه زادگاه!

اطلاعیه: تمدید مدت زمان جشنواره فیلم کوتاه زادگاه!
هیات مدیره جشنواره با هماهنگی و نظر هیات داوران جشنواره فیلم کوتاه زادگاه تصمیم به تمدید زمان دریافت آثار گرفت! با گذشت تقریبا چهار ماه از زمان اعلام فراخوان مسابقه ی فیلم کوتاه زادگاه، سایت نمای ایران جهت هر چه نزدیک‌تر شدن مضمون آثار دریافتی به محورهای تعریف شده‌ی مسابقه و همچنین بهره‌مندی و آمادگی هر چه بیشتر مخاطبان از مبانی آموزشی در زمان باقی مانده و ارتقاع سطح کیفی فیلم‌های دریافتی، تصمیم به تمدید زمان دریافت آثار نموده است. حداکثر زمان پذیرش از سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ به شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ تمدید شد! اعلام نتیجه از تاریخ چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ به پنجشنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ تغییر یافت. با سپاس دبیر جشنواره فیلم کوتاه زادگاه پروین هاوش اطلاعات بیشتر iranview.irجشنواره ها | سه‌شنبه 15 تير 1400