مسابقه عکاسی

مسابقه عکاسی
مسابقه عکاسی نگاهی با پنجره موضوع اصلی در عکس باید نمایشگر حضور شما در منزل و با نگاهی به پنجره خانه باشد. می توانید از موضوعات خود در داخل خانه عکاسی کنید و فضای داخلی را در نظر بگیرید. یک عکس زیبا از اتاق تهیه کنید و پنجره را در معرض دید قرار دهید. همچنین می توانید سوژه های دلخواه خود را در وضعیت های گوناگون در بیرون از منزل نشان دهید. اگر مایل به عکاسی از سوژه های بیرون از پنجره هستید آنچه در طرف دیگر پنجره قرار دارد را به همراه تصویری زیبا از اتاق تاریک و بدون جزئیات زیادی در آن، نمایان کنید. موضوعی که در داخل و کنار پنجره وقوع یافته است، اغلب از آنچه در خارج از پنجره است مهم تر خواهد بود.جشنواره ها | جمعه 19 ارديبهشت 1399457 بازدید
پویا چه زمانی برندگان مسابقه اعلام میشه جمعه 16 خرداد 1399 | 2 سال پیش
سپیده با سلام برندگان مسابقه در صفحه اصلی سایت قرار داده شده استيكشنبه 18 خرداد 1399 | 2 سال پیش