استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی
نمای ایران چهارشنبه 9 مهر 1393 | 9 سال پیشاستان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد. مساحت این استان ۲۸۴۳۴ کیلومتر مربع است که از این نظر پانزدهمین استان ایران و جمعیت آن ۸۱۱۵۷۲ نفر می‌باشد.iranview.irدسته‌بندیخراسان شمالیکلید‌واژهاستانخراسانشمالی2347 بازدید