شکار یک لبخند

شکار یک لبخند
ع بهنام رادجمعه 21 خرداد 1389 | 13 سال پیششکار یک لبخند در آرامش کودکانه در خانه باغ های گذشته که امروز خرابه ای بیش نمانده است.شاید این تصویری از کودکی خودم باشد.دسته بندیسایر جاذبه‌هاخراسان شمالیواژه کلیدیشکارلبخند1185 بازدید
محمد جالبه دنیای کودکانه چه زیباست.....جمعه 21 خرداد 1389 | 13 سال پیش