شکار یک لبخند

شکار یک لبخند
شکار یک لبخند در آرامش کودکانه در خانه باغ های گذشته که امروز خرابه ای بیش نمانده است.شاید این تصویری از کودکی خودم باشد.ع بهنام | جمعه 21 خرداد 13891103 بازدید
محمد جالبه دنیای کودکانه چه زیباست.....جمعه 21 خرداد 1389 | 12 سال پیش
واژه کلیدیشکارلبخند
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.