تماشای رقص کرمانجی با پوشش کرمانج

تماشای  رقص کرمانجی با  پوشش  کرمانج
تماشای رقص کرمانجی با پوشش کرمانجع بهنام | پنجشنبه 19 فروردين 1389890 بازدید
عبدل حفظ اداب و سننچهارشنبه 26 فروردين 1394 | 7 سال پیش
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.