دریای کناخیمه (ساحل بند)

دریای کناخیمه (ساحل بند)
این ساحل ,ساحل روستای كنارخیمه كه به ساحل بند معروف است,این ساحل در 15 كیلومتری این روستا واقع استpesarjonobi | شنبه 21 شهريور 1388733 بازدید