ماهیگیریعبدل شعبانیعبدل شعبانیماهیگیریماهیگیری تفریحی
آبگیرعبدل شعبانیعبدل شعبانیآبگیرعمق بعضی از این آبگیر ها به بیش از 3 متر میرسد و مردم در قدیم از آب آن ...
ماهیگیران محلی و صید ماهی در این رودخانه (موگرمون)حامد محمدیحامد محمدیماهیگیران محلی و صید ماهی در این رودخانه (موگرمون)موگرمون روستایی است واقع در شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران. رودخانه جن از روستای نهضت واقع در موگرمون می گذره و به رودخانه مارون در منطقه دشمن زیاری می ریزه «موگرمون» که به بهشت گمشده شهرت داره، همچون نگینی در شهرستان لنده و به تبع آن استان کهگیلویه و بویراحمد می درخشه و دارای جاذبه گردشگری و تفریحی مثل رودخانه جن بوده که با داشتن طبیعتی با درختان بسیار زیبا و آب زلالی که از دل کوه می جوشه تفرجگاه زیبا و دل نشینی رو برای گردشگران به وجود آورده. در کنار این رودخانه شالیزارهای برنج، درخت ه
خانه تهرانیها(5)-بادگیرنجمه فرشینجمه فرشیخانه تهرانیها(5)-بادگیردو تا از بادگیرهای خانه تهرانیها
شروع آب گیری دریاچه نمک ع بهنام رادع بهنام رادشروع آب گیری دریاچه نمک شروع آب گیری دریاچه نمک
باد گیرسعید موحدی سعید موحدی باد گیرباد گیر یکی از خانه های قدیمی محله سهل بی علی واقع در خیابان امام شهر یزد
آب انبار شش بادگیری یزدحامد حیدری حامد حیدری آب انبار شش بادگیری یزدآب انبار شش بادگیری یزد واقع در دروازه قصابها
بلند ترین باد گیر جهانسعید موحدی سعید موحدی بلند ترین باد گیر جهانباد گیر باغ دولت آباد یزد بلند ترین باد گیر جهان
آب انبار هفت بادگیریسعید موحدی سعید موحدی آب انبار هفت بادگیریآب انبار هفت باد گیری روستای حسین آباد در نزدیکی حجت آباد این آب انبار دارای دو مخزن ودو ورودی و برای هر کدام سه باد گیر مجزا و یک باد گیر مشترک (هف...
باد گیرسعید موحدی سعید موحدی باد گیرباد گیر یکی از خان های قدی یزد ( سازمان میراث فرهنگی وگردشگری یزد) بادگیرها طبیعی ترین روش تهویه استفاده از بادگیر از که بر حسب سرعت و جهت باد طرا...
آب انبار شش بادگیریسعید موحدی سعید موحدی آب انبار شش بادگیریبرای شهرهای کویری همچون یزد ارزش آب بیش از هر جای دیگر احساس می شود. در این شهر بیش از 75 آب انبار وجود دارد. این آب انبار دارای شش بادگیر می باشد و 1...
13 Rows,1 of 22