روستای کنارخیــمهpesarjonobi روستای کنارخیــمهروستای كنارخیمه در استان بوشهر,شهرستان كنگان,شهر عسلویه واقع است.این روستا در 20 كیلومتری عسلویه و 6 كیلومتری فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه است....
روســتای کنارخیــمهpesarjonobi روســتای کنارخیــمهاین روستا از روستاهای زیبای استان بوشهر و شهر عسلویه است, این روستا در 6 كیلومتری فرودگاه خلیج فارس قرار دارد كه با دریای زیبایش طعم خواصی به این فر...
آب ابنار(برکه)کنارخیمهpesarjonobi آب ابنار(برکه)کنارخیمهروستای همیشه جاویدان و زیبا و دیدنی كنارخیییییمه
کنارخیمه(قایق پاروی)pesarjonobi کنارخیمه(قایق پاروی)نمایــــی از قایقها صیادان زحمت كش كنارخیمه كه با جان و دل برای كسب معیشت خود و فرزندانشان دل به دریا میدهند و از با كمكه انها زندگی خود را به گردش در...
روستای زیبای کنارخیمهpesarjonobi روستای زیبای کنارخیمهنمای زیبا از روستا كنارخیمه-
دریای کنارخیمهpesarjonobi دریای کنارخیمهكنــــارخیمه_دریای زیـــــــــــــــــــبای كنارخیـــیمه
6 نتیجه