نوسودعدنان مرادیعدنان مرادینوسودپاییزی متفاوت در نوسود
نوسودعدنان مرادیعدنان مرادینوسودشهر مرزی نوسود
آبشار سَروَزَن شهرمرزی نوسود-شهرستان پاوهامید چنگیزی آبشار سَروَزَن شهرمرزی نوسود-شهرستان پاوهدر شهر مرزی نوسود (از توابع شهرستان پاوه) واقع گردیده،تا پاوه حدود 45 دقیقه می باشد
4 Rows,