روستای شمشیرعدنان مرادیعدنان مرادیروستای شمشیرروستای زیبای شمشیر از روستاهای توریستی و تاریخی شهرستان پاوه در 5 کیلومتری این شهرستان و نرسیده به آن می باشد این روستا علاوه بر محصور شدن در دل باغ ه...
2 Rows,