تک و تنهاسعید موحدیسعید موحدیتک و تنهااین عکس درخت بیدی در گردنه بیدا خوید مشرف به روستای بیدا خوید راه این روستا از راه اصلی یزد به شیراز در نز دیکی روستای علی اباد و گردنه ای به همین ن...
تنهامحمد رزازانمحمد رزازانتنهاتنها و مغرور...
بره تنهاسید احمد نحویسید احمد نحویبره تنهابره تنها مشغول چرا برای یافتن علف واقع در حواشی شهر نجف آباد استان اصفهان
کارون طولانی ترین و  تنها رود قابل کشتیرانی ایرانمحمد  ارجمندیمحمد ارجمندیکارون طولانی ترین و تنها رود قابل کشتیرانی ایرانرود کارون پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رود ایران است. این رود با طول ۹۵۰ کیلومتر طولانی‌ترین رود و همچنین تنها رود ایران است كه بخشی از آن قابل كشتیرانی است....
4 نتیجه