حامد صالحیحامد صالحیعضویت از سه‌شنبه 7 مهر 1394مهندس عمران علاقمند به: - رایانه و فناوری اطلاعات، - علم و تکنولوژی، - طبیعت گردی و دوستتدار محیط زیست، - عکاسی، - موسیقی، - دوچرخه سواری و شنا.t.meplus.google.comyoutube.com