سمانه زارعیسمانه زارعیعضویت از دوشنبه 27 مهر 1394در جستجوی مکان های جدید. عاشق کشف نقاط ندیده شده ایران. عشق سفر
20
سقف خونه بروجردی هاسقف خانه بروجردی ها در کاشان5 سال پیش
30
حمام خان در یزدحمام خان در بافت بازار یزد5 سال پیش
20
بازار سنتی قزوینبازار سنتی شهر قزوین5 سال پیش
30
قلعه بهستانقلعه تاریخی بهستان در ماهنشان زنجان5 سال پیش
40
قره کلیسایکی از آثار ثبت جهانی ایران قره کلیساست. این کلیسا در شمال غرب ایران در استان آذربایجان غربی و شهرستان چالدران و در قریه قره کلیسا در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی سیه‌چشمه و هفت کیلومتری شمال جاده چالدران به قره‌ضیاءالدین قرار دارد و همچنین در جنوب ماکو واقع است.5 سال پیش
5 Rows,
دوست های منمحمد  ناصری فردمحمد رفیعیعلى تحريرى