سمانه زارعیسمانه زارعیعضویت از دوشنبه 27 مهر 1394در جستجوی مکان های جدید. عاشق کشف نقاط ندیده شده ایران. عشق سفر instagram.com
20
سقف خونه بروجردی هاسقف خانه بروجردی ها در کاشان5 سال پیش
30
حمام خان در یزدحمام خان در بافت بازار یزد5 سال پیش
20
بازار سنتی قزوینبازار سنتی شهر قزوین6 سال پیش
30
قلعه بهستانقلعه تاریخی بهستان در ماهنشان زنجان6 سال پیش
40
قره کلیسایکی از آثار ثبت جهانی ایران قره کلیساست. این کلیسا در شمال غرب ایران در استان آذربایجان غربی و شهرستان چالدران و در قریه قره کلیسا در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی سیه‌چشمه و هفت کیلومتری شمال جاده چالدران به قره‌ضیاءالدین قرار دارد و همچنین در جنوب ماکو واقع است.6 سال پیش
5 Rows,