کسری قربانیعضویت از شنبه 9 اسفند 1393
20
عمارت شهرداری تبریزکاخ شهرداری تبریز یکی از بناهای زیبا، مستحکم و دیدنی شهر تبریز است که ساخت آن از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ خورشیدی و به دستور رضاشاه پهلوی در محل گورستان متروک و مخروبهٔ کوی نوبر با نظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست شهرداری حاج‌ ارفع‌ الملک جلیلی و با بودجه ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال انجام شد6 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 2659عمارتشهرداریتبریزمسابقه
دوست های منحامد محمدی