فرصاد حیدریفرصاد حیدریهموند از جمعه 10 بهمن 1393مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
روستای زیبای هجیجهجیج؛ روستایی با معماری استثنایی8 سال پیش
روستای زیبا و گردشگری پالنگانپلنگان (کامیاران)8 سال پیش
روستای نگلنگل ، روستایی از توابع بخش کلاترزان شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است.8 سال پیش
آبیدرکوهنوردی بر فراز آبیدر8 سال پیش
نودشهنودشه محله زیبای کاوندان8 سال پیش
بهار نودشهنودشه ،محله ی زیبای کاوندان8 سال پیش
گردنه تفریحی دالانی اوراماناتگردنه تفریحی دالانی اورامانات ( ته ته )8 سال پیش
سنندجشهر سنندج (به کردی: سنه، کورسان)8 سال پیش
شهر سنندجشهر زیبای سنندج8 سال پیش
14 نتیجه 1 از 22
دنبال کنندگانعدنان مرادیمحمد رفیعیحسن  گنجینمای ایران محمد غریب معاذی نژادرضا  دولتیعبدل شعبانیمحمد رزازاننادر چقاجردینجمه فرشیبابک ارجمندیمحمد نورمحمديانعطاءاله بليده ئيحامد محمدینمای ایران راهنما