پارسه کشاورزپارسه کشاورزعضویت از پنجشنبه 21 فروردين 1399
20
شهرستان بواناتشهرستان بوانات از شمال با شهرستان ابرکوه (استان یزد)، از شرق با شهرستان خاتم (استان یزد)، از جنوب با شهرستان‌های ارسنجان و نیریز، و از غرب با شهرستان‌های پاسارگاد و خرمبید هم‌جوار است.6 ماه پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 855شهرستان بواناتچهار طاقی ساسانیاستان یزد