پارسه کشاورزپارسه کشاورزهموند از پنجشنبه 21 فروردين 1399
شهرستان بواناتشهرستان بوانات از شمال با شهرستان ابرکوه (استان یزد)، از شرق با شهرستان خاتم (استان یزد)، از جنوب با شهرستان‌های ارسنجان و نیریز، و از غرب با شهرستان‌های پاسارگاد و خرمبید هم‌جوار است.2 سال پیش
1 نتیجه
دنبال کنندگانفاطمه جداری