فرشید خدادادیان عضویت از يكشنبه 2 تير 1387کارشناس ارشد تاریخ/پژوهشگر و روزنامه نگار
00
نفت گردشگر می آوردگردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت درآمدزای هزاره جدید محسوب می‌شود و با توجه ویژه به خدمات در این هزاره پیش‌بینی می‌شود به سرعت به نخستی...13 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 753نفتگردشگرآورد