امین قاسم زادهعضویت از سه‌شنبه 5 مهر 1390کارشناس بیمه - گوینده و مجری رادیو برون مرزی