لیلا الماسیهموند از جمعه 18 دی 1388
کردانکردان روستائی با پیشینه ی تاریخی غنی دارای مکانهای تاریخی زیبا و دیدنی وتفرجگاههای تابستانی سرسبز و روح افزاواقع در کیلومتر 55 اتوبان کرج-قزوین می با...12 سال پیش
1 نتیجه