مجید حیدریمجید حیدریهموند از سه‌شنبه 14 اسفند 1386
غار کفترخونغار كفترخون در منطقه تنگ چنار مهریز واقع شده نام ان به خاطر كبوترهایی است كه در ان زندگی می كنند( كفترخون به معنی كبوترخانه است)15 سال پیش
غار کفترخونغار كفترخون15 سال پیش
غار کفترخونغار كفترخون15 سال پیش
غار کفترخونغار كفترخون15 سال پیش
غار کفترخونغار كفترخون15 سال پیش
غار کفترخونغار كفترخون15 سال پیش
غار کفترخونغار كفترخون15 سال پیش
غار کفترخونغار كفترخون15 سال پیش
غار کفترخونغار كفترخون15 سال پیش
برج آزادی در ابعاد کوچکتراین برج در منطقه تنگ چنار مهریز واقع شده كه مشابه برج میدان آزادی تهران ولی در ابعاد كوچكتر ساخته شده15 سال پیش
آبشار بیشهآبشار بیشه15 سال پیش
آبشار بیشهآبشار بیشه15 سال پیش
125 نتیجه 1 از 1123